Najświętsza Maryja Panna, Matka Pocieszenia        

 

        "Wszechmogący i miłosierny Boże, który dałeś naszej parafii w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty obraz wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych, spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem.

        Matko nasza Pocieszycielko Lelowska! Ufni w Twą matczyną dobroć i potężne wstawiennictwo u Syna Twego zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci wszystkie dzieci Narodu Polskiego żyjące w kraju i na całym świecie.

(prośby z kartek, składane w kaplicy)

        Za twoją obecność i działanie w Cudownym Obrazie w Lelowie, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od wieków;

-    Dziękujemy Ci Matko nasza Lelowska.

           Za twoje łaskawe królowanie nad naszym narodem i moc, którą wspierałaś nas na przestrzeni dziejów, zwłaszcza w trudnych chwilach niewoli i cierpień;

-    Dziękujemy Ci Matko nasza Lelowska.

        Za twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna swojego Umiłowanego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzesznych, pocieszając chorych, smutnych i wątpiących;

-    Dziękujemy Ci Matko nasza Lelowska.

         

        Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną, tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości,

-    Przepraszamy Cię Matko nasza Lelowska.

        Za to, że postępowanie nasze nie zawsze było zgodne z wiarą świętą i godnością dziecka polskiego Narodu - za grzechy przeciwko życiu, za pijaństwo, egoizm, lekkomyślność, zazdrość, niezgodę społeczną i rozwiązłość;

-   Przepraszamy Cię Matko nasza Lelowska.

        Za to, że tak często, zamknięci w kręgu własnych spraw nie widzieliśmy potrzeb braci naszych - głodnych, bezdomnych, chorych i samotnych;

-   Przepraszamy Cię Matko nasza Lelowska.

 

      Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i moc w doświadczeniach, kłopotach i trudach codziennych;

-    Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie Matko nasza Lelowska..

        Matko nasza o twarzy dobrotliwej, która jesteś da nas znakiem nadziei, jedności i zwycięstwa;

-    Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie Matko nasza Lelowska..

      Dziewico Wspomożycielko, która pomagasz nam przezwyciężyć zło i wszelką słabość;

-    Wysławiamy Cię i miłujemy Ciebie Matko nasza Lelowska..

 

        Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary;

-    Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.
          
Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni;

-    Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.
          
W niebezpieczeństwie ulegania nałogom i grzechom;

-    Bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.
 

            Abyś umacniała nas w wierze, dawała nam moc odnowy życia w duchu Bożych przykazań i Ewangelii Chrystusową;

-    Prosimy Cię Matko nasza Lelowska.

            Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym;

-    Prosimy Cię Matko nasza Lelowska.

                Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaski o które Cię w tej nowennie szczególnie błagamy

-    Prosimy Cię Matko nasza Lelowska.


 

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ.

        Matko Boża,  Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym  sercem  oddaję  się  Tobie w  niewolę  miłości.

    Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz.

        Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

 

LITANIA LORETAŃSKA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże,      
                 zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo,                                 módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko

Święta Panno nad pannami

Matko Chrystusowa

Matko Kościoła

Matko łaski Bożej

Matko miłosierdzia

Matko nieskalana

Matko najczystsza

Matko dziewicza

Matko nienaruszona

Matko najmilsza

Matko przedziwna

Matko dobrej rady

Matko Stworzyciela

Matko Zbawiciela

Panno roztropna

Panno czcigodna

Panno wsławiona

Panno można

Panno łaskawa

Panno wierna

Zwierciadło sprawiedliwości

Stolico mądrości

Przyczyno naszej radości

Przybytku Ducha Świętego

Przybytku chwalebny

Przybytku sławny pobożności

Różo duchowna

Wieżo Dawidowa

Wieżo z kości słoniowej

Domie złoty

Arko przymierza

Bramo Niebieska

Gwiazdo zaranna

Uzdrowienie chorych

Ucieczko grzesznych

Pocieszycielko strapionych

Wspomożenie wiernych

Królowo Aniołów

Królowo Patriarchów

Królowo Proroków

Królowo Apostołów

Królowo Męczenników

Królowo Wyznawców

Królowo Dziewic

Królowo Wszystkich Świętych

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta

Królowo wniebowzięta

Królowo różańca świętego

Królowo rodzin

Królowo pokoju

Królowo Polski

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: 

Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i z Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki wieków. Amen

 

ANTYFONA  -  Pod Twoją obronę..

Modlitwa św. Bernarda

    Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. W. Amen.

W zależności od okresu liturgicznego możemy posłużyć się innym zakończeniem litanii. 

W okresie Adwentu:

K.: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
W.: I poczęła z Ducha Świętego.

Módlmy się

    Boże, z Twojej woli za zwiastowaniem anielskim odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało w łonie Najświętszej Maryi Panny, + spraw, aby wspomagało nas wstawiennictwo Dziewicy, + w której Boże macierzyństwo głęboko wierzymy. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie Narodzenia Pańskiego:

K.: Po narodzeniu, Panno, nienaruszona zostałaś.
W.: Bogurodzico, przyczyń się za nami.

Módlmy się

    Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia, + spraw, abyśmy doznawali orędownictwa Tej, + przez którą otrzymaliśmy Twojego Syna, Dawcę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W okresie wielkanocnym:

K.: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
W.: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się

    Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przywróciłeś radość światu, + spraw, abyśmy przez Jego Matkę Dziewicę Maryję, + osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

W niektórych parafiach w październiku posługują się następującym zakończeniem:

K.: Módl się za nami, Królowo Różańca Świętego.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

    Boże, Twój Syn przez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam wieczne zbawienie, + spraw, abyśmy rozważając te tajemnice w różańcu Najświętszej Maryi Panny, + według nich kształtowali swoje życie i osiągnęli to, co one obiecują. Przez Chrystusa Pana naszego.
W.: Amen.

 

Modlitwy dodatkowe